Lions GladsaxeVelkommenAktiviteterDonationerKlubbenGenbrugsbutikBliv medlemBestyrelsen/udvalgKontakt
  
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk
Klub nyheder RSS-feed
Hvad er RSS?


Klik her for besøge Nextwave

Klubben

At være medlem af Lions Club Gladsaxe er at hjælpe (især økonomisk gennem donationer fra indsamlede midler men kan også være at give en håndsrækning). Vort motto er We serve. For at opfylde det skal der penge til, så vi må indsamle - men vi har også et andet mere uofficielt motto som siger. at det skal være sjovt at være en Lions. Derfor skal der også være tid til at deltage i et godt klubliv som gør at man får / har et godt netværk.

Møderne

Det kammeratlige samværd finder især sted på møderne hvoraf vi har 2 om måneden ( den 1' mandag og den 3' tirsdag i vintermånederne). Disse holdes på dagcentret Christianehøj og møderne starter med spisning (for egen regning).

Herefter har præsidenten ordet hvor han gennemgår indkommen post, modtagne meddelelser samt eventuelle ansøgninger. De næste ugers arbejde planlægges. Tidligere modtagne ansøgninger som har været til verificering fremlægges ligesom formændene for de enkelte arbejdsgrupper aflægger referat.

Et af de mere festlige indslag er uddeling af 'bøder' som kan idømmes for mangelfuld påklæning, 'upassende' opførsel og 'uhøvisk' tale. Pengene går til vore fester.

Arbejde

Indtægterne komme ikke af sig selv, så der skal arbejdes og vores gembrugsbutik er en indbringende aktivitet. For medlemmerne er det især lørdagene der kalder. Hver 2' uge skal der køres ind og hver lørdag skal butikken holdes åben af medlemmer og pårørende.

Der er tilknyttet over 25 frivillige ulønnede medarbejdere, der ikke er medlemmer af klubben.

Hulen

De store afgørelser træffes på medlemsmøderne -

men verdenssituationen løses i hulen som ligger

under genbrugsbutikken.

 
  
 
Klik her for at sende en mail til Lions Danmark