Hjem - Lions Gladsaxe

Menu

Bliv medlem

Bliv medlem . . . .

Der er altid brug for et nyt medlem som har lyst til at hjælpe mennesker med et behov

Vores primære opgave er at tjene penge (nogle gange er det også 'varer' eller tjenesteydelser som kan være på programmet), men normalt går vores arrangementer ud på at få 'cool cash'. Af de største aktiviteter kan nævnes vores genbrugsbutik på Søborg Torv. Under afsnittet donationer kan man se, hvad vore indsamlede penge bruges til.

Det praktiske arbejde deles mellem medlemmerne efter bedste evne.

Når vi skal af med vores indtjente penge, sker det ved vores medlemsmøder, som afholdes første mandag i måneden og 3. tirsdag i måneden. Et medlemsmøde kan afholdes 'hjemme', som er på dagcentret Christianehøj eller ude f.eks. ved et firmabesøg.
Er medlemsmødet et hjemmemøde, begynder mødet med en let (og god) middag kl. 19.00, hvorefter Præsidenten får ordet for at informere om det 'officielle' og derefter får udvalgsformændene mulighed for at fremlægge behandlede og planlagte sager.

Møderne afvikles i en munter tone. Det er meningen, at det også skal være sjovt at være medlem af en Lions Gladsaxe.

I modsætning til så mange andre hjælpeorganisationer, må en Lions Club ikke blande hjælpepenge og administration sammen. Derfor skal der betales kontingent (ca. kr. 1.500 pr.år) til dækning af de administrative omkostninger. Hertil kommer betaling for bespisning ved møderne. Til gengæld går al det vi tjener direkte til humanitære formål.

Er du interesseret? Så skriv til gladsaxe ved lions prik dk, hvorefter vi vil kontakte dig.

Følg Lions