Hjem - Lions Gladsaxe

Menu

Information om Lions Gladsaxe Milionen

Lions Gladsaxe Millionen

INFORMATION OM LIONS GLADSAXE MILIONEN 
LIONS GLADSAXE MILLIONEN
ANSØGNINGSFRISTEN I 2022 ER 26. SEPTEMBER
Lions Gladsaxe Millionen er et projekt, hvor Lions Gladsaxe har afsat en million kroner til realisering af lokale projekter i Gladsaxe Kommune over 6 år, i perioden 2019-2024. Hvert år vil en eller flere Lions Gladsaxe Pris/ Priser, hvert år blive uddelt.

Lions Gladsaxe blev stiftet 2.12.2008 ved sammenlægning af de to lokale klubben Søborg og Bagsværd. Der er erfaring med Lions arbejde i Gladsaxe siden 1964. Vi er pt. 22 medlemmer, og der er plads til flere.
Se mere om Lions Gladsaxe i fanen Hvem er Lions Gladsaxe og hvor kommer pengene fra.

Der vil i 2022 blive uddelt op til kr. 370.000.
Ansøgningsfristen er mandag den 26. september 2022

I de næste to år får du også mulighed for at søge; I 2023 har Lions afsat 250.000 kr. og i 2024 har vi afsat 200.000 kr. Dette informerer vi mere om i hhv. 2023 og 2024. På denne måde er 1 million disponeret for perioden 2019 - 2024.


LIONS GLADSAXE MILLION PROJEKTETS FORMÅL
Lions Gladsaxe ønsker med dette projekt – og inden for Lions formål - at bidrage til at fremme lokale projekter af humanitær, medicinsk, social, kulturel og almennyttig art i Gladsaxe Kommune.
Vi ønsker, inden for rammerne af Lions formål, også at understøtte realisering af FN´s verdensmål samt Gladsaxestrategien, udarbejdet af Gladsaxe Kommune.
Lions Gladsaxe ønsker desuden at bidrage til øget socialt fællesskab, trivsel og læring for unge, ældre samt særligt udsatte borgere i kommunen for herved at medvirke til, at Gladsaxe Kommune er et rigtig godt sted at bo.

Lions Gladsaxe understøtter i dette projekt FN´s verdensmål og Gladsaxestrategien
Lions Gladsaxe ønsker med dette projekt; udover Lions værdier også;  at  understøtte realisering af FN´s verdensmål samt Gladsaxestrategien. Læs hvordan herunder:FN´s Verdensmål
Lions Gladsaxe har valgt at understøtte 3 af FN`s verdensmål:
• Mål 3. Sundhed og trivsel. Læs mere i dette link: https://verdensmaalene.dk/maal/3

• Mål 11. Bæredygtige byer i lokalsamfundet. Læs mere i dette link: https://verdensmaalene.dk/maal/11

• Mål 17. Partnerskaber for handling. Læs mere i dette link: https://verdensmaalene.dk/maal/17

Som ex kan til inspiration nævnes:
Fx en aktivitet/indsats for unge/ ældre ift. rusmidler, alkohol og tobak.
Fx en indsats som giver nem adgang til alle, når man bevæger sig ud, evt. en ny bænk, ønske om en ny sti mv – eller et forslag til en indsats der bevarer og formidle kultur og natur arv.
Fx et initiativ hvor private sammen med offentlige/ erhvervslivet sammen hjælper og støtter hinanden

Gladsaxestrategien
Lions Gladsaxe har valgt at understøtte Gladsaxe Kommunes strategiske arbejde ved at bidrage til 4 af de strategiske målsætninger:
• 1. Børn og unge former fremtiden. Læs mere i dette link: https://gladsaxe.dk/kommunen/gladsaxestrategien/maal-cases-og-projekter/boern-og-unge-former-fremtiden

• 3. Lige muligheder for at lykkes. Læs mere i dette link: https://gladsaxe.dk/kommunen/gladsaxestrategien/maal-cases-og-projekter/lige-muligheder-for-at-lykkes

• 4. Grøn og levende by. Læs mere i dette link:  https://gladsaxe.dk/kommunen/gladsaxestrategien/maal-cases-og-projekter/groen-og-levende-by

• 5. Sundhed og trivsel hele livet. Læs mere i dette link: https://gladsaxe.dk/kommunen/gladsaxestrategien/maal-cases-og-projekter/sundhed-og-trivsel-hele-livet


Yderligere oplysninger om FN´s verdensmål samt Gladsaxestrategien får du ved at følge Linket her:

- Delmål og indikatorer | Verdensmålene.dk (verdensmaalene.dk)
- Mål, cases og projekter (gladsaxe.dk)


HVEM KAN SØGE
Alle – såvel enkeltpersoner som f.eks. grupper af frivillige - kan søge del i Lions Gladsaxe Millionen, hvis projektet opfylder ansøgningskriterierne. Der kan søges til såvel små projekter som større.

ANSØGNINGSFRIST OG ANSØGNINGS KRITERIER
Kriterier for at ansøge:
• Både aktiviteter og fysiske anlæg kan komme i betragtning. Drift støttes ikke. Nedrivning af faste bygningsdele og installationer støttes ikke. Der kan ikke søges til delfinansiering af et projekt, hvor der er andre eksterne donorer.
• Projektforslag skal være nyskabende – og projekter skal tilgodese borgerne bredt i kommunen
• Det/de vindende projekt-/projekter skal være konkrete, realiserbart og påbegyndt inden for et år og være indviet/taget i brug inden for 2 år. Projekter skal være et godkendt projekt af de parter der indgår og evt. myndighedstilladelser skal være indhentet.
• Det/de vindende projekt- /projekter skal afholde en indvielse – hvis muligt. Evt. udgifter til dette afholdes af ansøgeren.
• Projektideen kan være borgerdrevet eller fremsendt af en gruppe frivillige
• Projektforslaget kan være forankret i en bydel, der søges til for at fremme fællesskaber, trivsel og læring samt LIONS GLADSAE MILLIONEN projektets formål. I ansøgning skal angives tydeligt hvilke af LIONS GLADSAE MILLIONEN projektets formål ansøgningen opfylder.
• I projektet skal det desuden oplyses hvor mange mennesker projektforslaget vil gavne

For at komme i betragtning skal den fremsendte ansøgning opfylde følgende vilkår:
• Alle ansøgninger skal udfylde den angivne formular – og det må max fylde to sider; og der må meget gerne medsendes bilag.
• En projektbeskrivelse der relaterer sig til Lions Gladsaxe Million projekts formål og angivelse af hvilke målsætninger ansøgningen opfylder
• Et budget - specificeret i hovedtal samt angivelse af evt. egenfinansiering – hvad søges der til. Er det en forening, som er ansøger; skal CVR nr. og seneste budget medsendes. Er ansøger en enkeltperson, vil det vindende projekt få donation udbetalt ift. dokumenterede fakturaer/ regninger når det ansøgte er realiseret og/eller er planlagt.
• En tidsplan – hvordan realiseres projektet herunder betalingsplan mv
• Gerne en præsentation til mediebrug.
• Med fremsendelse af projektet godkendes det at Lions Gladsaxe kan anvende navn og billeder samt uddrag af ansøgningen for at offentliggøre fremsendte projekter

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er mandag den 26. september 2022
Ansøgning sendes til Lions.genbrug ved mail prik dk  ; tydeligt mærket ”Lions Millionen” eller afleveres skriftligt i Lions Genbrugsbutik, Søborg Torv 7 – 9, 2860 Søborg;  Mærket ”Lions Millionen”.

Alle ansøgninger modtager en mail kvittering i løbet at et par dage ; efter aflevering. Og alle får svar på deres ansøgning senest 1.2.2023.
ORGANISERING AF LIONS GLADSAXE MILLIONEN
Der er nedsat et Millionudvalg bestående af 5 Lions Gladsaxe medlemmer til at gennemføre dette projekt.
Formand for udvalget er Lis Napstjert.
Til at bedømme ansøgninger vil der blive udpeget et Bedømmelsesudvalg. Bedømmelsesudvalget består af 3 Lions medlemmer og 3 eksterne.  De eksterne skal have godt lokalkendskab og gerne kendskab til Lions.
Medlemmer i Bedømmelsesudvalget, får ikke honorar for arbejdet og der må ikke være interessekonflikter ift. de fremsendte projekter.
Se hvem det nedsatte Bedømmelsesudvalg består af i fanen BEDØMMELSESUSVALG
Spørgsmål kan sendes til  Lions.genbrug ved mail prik dk  ; tydeligt mærket ”Lions Millionen”  eller afleveres skriftligt I Lions Genbrugsbutik, Søborg Torv 7 – 9, 2860 Søborg. Mærket ”Lions Millionen”.
 

Følg Lions