Hjem - Lions Gladsaxe

Menu

Information om Lions Gladsaxe Milionen

Lions Gladsaxe Millionen


Lions Gladsaxe Millionen er et projekt, hvor Lions Gladsaxe har afsat en million kroner til realisering af lokale projekter i Gladsaxe Kommune over de kommende 5 år, i perioden 2019-2023. I de kommende 5 år vil en eller flere Lions Gladsaxe Pris/ Priser, hvert år blive uddelt.
Lions Gladsaxe blev stiftet 2.12.2008 ved sammenlægning af de to lokale klubben Søborg og Bagsværd. Der er således mere end 50 års erfaring med Lions arbejde i Gladsaxe. Vi er pt. 25 medlemmer.
Se mere om Lions Gladsaxe i fanen Hvem er Lions Gladsaxe og hvor kommer pengene fra.

I bedømmelse af hvert projektforslag vil der bl.a. blive lagt vægt på:
• projektformålet, herunder hvilke særlige Lions formål, FN verdensmål samt Gladsaxe strategiske mål projektet særligt understøtter.
• at forslaget er realiserbare indenfor en kortere tidshorisont.
• at forslaget er nyskabende samt.
• hvor mange mennesker projektforslaget vil gavne.
 

Projektets formål

Lions Gladsaxe ønsker med dette initiativ - og inden for Loins formål - at bidrage til at fremme lokale projekter af humanitær, medicinsk, social, kulturel og almennyttig art i Gladsaxe Kommune. Vi ønsker, inden for rammerne af Lions formål, at understøtte realisering af FN´s verdensmål samt Gladsaxestrategien, udarbejdet af Gladsaxe Kommune.
Lions Gladsaxe ønsker desuden at bidrage til øget socialt fællesskab, trivsel og læring for unge, ældre samt særligt udsatte borgere i kommunen for herved at medvirke til, at Gladsaxe Kommune er et rigtig godt sted at bo.
 

FN´s verdensmål og Gladsaxestrategien

Lions Gladsaxe ønsker med dette initiativ at bidrage til at fremme projekter af humanitær, medicinsk, social, kulturel og almennyttig art i Gladsaxe Kommune. Vi ønsker inden for rammerne af Lions formål at understøtte realisering af FN´s verdensmål samt Gladsaxestrategien.

Lions Gladsaxe har med dette projekt valgt at understøtte 3 af FN`s verdensmål: nr. 3, 11 og 17 som er følgende:

• Mål 3. Sundhed og trivsel
• Mål 11. Bæredygtige byer i lokalsamfundet
• Mål 17. Partnerskaber for handling

Lions Gladsaxe har med dette projekt valgt at understøtte Gladsaxe Kommunes strategiske arbejde ved at bidrage til 4 af de strategiske målsætninger: 1,3,4 og 5, som er følgende:

• 1. Børn og unge former fremtiden
• 3. Lige muligheder for at lykkes
• 4. Grøn og levende by
• 5. Sundhed og trivsel hele livet


Yderligere oplysninger om FN´s verdensmål samt Gladsaxestrategien får du ved at følge Linket her:
- FN´s verdensmål
- Gladsaxestrategien


Hvem kan søge

Alle - såvel enkeltpersoner som f.eks. grupper af frivillige – kan søge del i Lions Gladsaxe Millionen, hvis projektet opfylder ansøgningskriterierne. Der kan søges til såvel små projekter som større.


Ansøgningsfrist

Mere om ansøgningsfristen for Lions Gladsaxe Milionen 2020  kan løses her.


Organisering af Lions Gladsaxe Millionen

Der er nedsat et Millionudvalg bestående af 5 Lions Gladsaxe medlemmer til at gennemføre dette projekt.
Formand for udvalget er Lis Napstjert.
Til at bedømme ansøgninger vil der blive udpeget et Bedømmelsesudvalg. Bedømmelsesudvalget består af 3 Lions medlemmer og 3 eksterne.  De eksterne skal have godt lokalkendskab og gerne kendskab til Lions.
Medlemmer i Bedømmelsesudvalget, får ikke honorar for arbejdet og der må ikke være interessekonflikter ift. de fremsendte projekter.

Følg Lions