Hjem - Lions Gladsaxe

Menu

Information til ansøgere

ANSØGNINGSFRISTEN FOR LIONS GLADSAXE MILIONEN I 2020 ER TIRSDAG DEN 8. SEPTEMBER

Lions Gladsaxe Millionen er et projekt, hvor Lions Gladsaxe i 2019 har afsat en million kroner til realisering af lokale projekter i Gladsaxe Kommune i perioden 2019-2023.
Nu er der atter mulighed for at søge.

Der vil i 2020 blive uddelt op til kr. 240.000,00
Ansøgningsfristen er tirsdag den 8. september 2020


Der vil blive afholdt et orinteringsmøde inden ansøgningsfristen, med tilmelding på Milionprojekt ved lionsgladsaxe prik dk Dato er pt. ikke fastlagt, men vil snarrest fremgå her på vores hjemmeside. Hvis i tilmelder jer, vil vi skrive jer, når datoen er fastsat.

I fanen LIONS GLADSAXE MILLIONEN fremgår hvilke kriterier og formål ansøgningen skal opfylde.

Kriterier for projektforslagene:

• Både aktiviteter og fysiske anlæg kan komme i betragtning. Drift støttes ikke.
Nedrivning af faste bygningsdele og instalationer støttes ikke.
Der kan ikke søges til delfinansiering af et projekt, hvor der er andre eksterne donorer.

• Projektforslag skal være nyskabende – og projekter skal tilgodese borgerne bredt i kommunen.

• Det/de vindende projekt-/projekter skal være konkrete, realiserbart og påbegyndt inden for et år og være indviet/taget i brug inden for 2 år. Projekter skal være et godkendt projekt af de parter der indgår.

• Det/de vindende projekt- /projekter skal afholde en indvielse – hvis muligt. Evt. udgifter til dette afholdes af ansøgeren.

• Projektideen kan være borgerdrevet eller fremsendt af en gruppe frivillige.

• Projektforslaget kan være forankret i en bydel, der søges til for at fremme fællesskaber, trivsel og læring samt målsætningerne angivet i fanen LIONS GLADSAXE MILLIONEN hvor det fremgår hvilke kriterier og formål ansøgningen skal opfylde.

• I projektet skal det desuden oplyses hvor mange mennesker projektforslaget vil gavne.


For at komme i betragtning skal det fremsendte projektforslag opfylde følgende vilkår:

• Alle ansøgninger skal udfylde denne formular - og det må max fylde en side. Du kan enteb trykke på bildedet for at komme til en side hvor du kan se hvad der skal udfyldes eller kan du Downloade PDF filen HER.


Envidere kan bilag medsendes.

• En projektbeskrivelse der relaterer sig til formålet og hvilke målsætninger der opfyldes.

• Et budget – specificeret i hovedtal samt angivelse af evt. egenfinansiering - hvad søges der til. Er det en forening som er ansøger, skal CVR nr. oplyses. Er det en privatperson der er ansøger, vil det vindende projekt få donation udbetalt ift. dokumenterede fakturaer/regninger.

• En tidsplan – hvordan realiseres projektet herunder betalingsplan mv.

• Gerne en præsentation til mediebrug.

• Med fremsendelse af projektet godkendes det at Lions Gladsaxe kan anvende navn og billeder samt uddrag af ansøgningen for at offentliggøre fremsendte projekter.

• Vinderen/ vinderne skal underskrive ” samtykke erklæring”, som gemmes iht. Lions gældende regler.

Spørgsmål kan rette på skrift til millionprojekt ved lionsgladsaxe prik dk
 

I bedømmelse af hvert projektforslag vil der bl.a. blive lagt vægt på:
• projektformålet, herunder hvilke særlige Lions formål, FN Verdensmål samt Gladsaxe strategiske mål projektet særligt understøtter.
• at forslaget er konkret og realiserbare indenfor en kortere tidshorisont.
• at forslaget er nyskabende
samt
• hvor mange mennesker projektforslaget vil gavne.

 

Følg Lions