Hjem - Lions Gladsaxe

Menu

Om klubben

Om klubben

At være medlem af Lions Gladsaxe er at hjælpe - især økonomisk gennem donationer fra indsamlede midler, men det kan også være at give en håndsrækning. Vores motto er We Serve. For at opfylde det skal der penge til, så vi må indsamle, men vi har også et andet og mere uofficielt motto som siger. at det skal være sjovt at være en Lion. Derfor skal der også være tid til at deltage i et godt klubliv som gør, at man får / har et godt netværk.

Møderne
Det kammeratlige samvær finder især sted på møderne, hvoraf vi har 2 om måneden
(den 1. mandag og den 3. tirsdag i vintermånederne). Disse holdes på dagcentret Christianehøj og møderne starter med spisning (for egen regning).
Normalt er der ikke ordinære klubmøder i juni, juli og første halvdel af august.

Herefter har præsidenten ordet, hvor han gennemgår indkommen post, modtagne meddelelser samt eventuelle ansøgninger. De næste ugers arbejde planlægges. Tidligere modtagne ansøgninger - som har været til verificering - fremlægges, ligesom formændene for de enkelte udvalg aflægger referat.

Et af de mere festlige indslag er, at vores tailtwister uddeler 'bøder', som kan idømmes for manglende lionsnål, 'upassende' opførsel og 'uhøvisk' tale. Pengene går til vores fester.

Arbejde
Indtægterne komme ikke af sig selv, så der skal arbejdes og vores genbrugsbutik er en indbringende aktivitet. For medlemmerne er det især lørdagene der kalder. Hver 2. uge skal der køres varer ind til genbrugsbutikken og hver lørdag skal butikken holdes åben af medlemmer og pårørende.

Til butikken er der tilknyttet cirka 40 frivillige, ulønnede medarbejdere, der ikke er medlemmer i klubben.

Hulen
De store afgørelser træffes på medlemsmøderne. Herudover har vi udvalgsmøder og uformelt samvær, hvor vi løser verdenssituationen i "hulen", som ligger under genbrugsbutikken.

Følg Lions