Hjem - Lions Gladsaxe

Menu

Udvalg

Her er beskrevet enkelte af de udvalg, vi har i Lions Gladsaxe og hvad de arbejder med.

- Fredsplakat konkurrence udvalget
- Grønlandsudvalget
- Katastrofehjælp
- YCE & LEO
(YCE=Youth Camps and Exchange - LEO=Leadership Experiance Opportunity)
- Lions Quest & Lions Misbrug
- Donationsudvalget og IR udvalget
- Butiksudvalget


Fredsplakat konkurrence udvalget

Hvert år holder Lions en fredsplakat konkurrence for skoleelever verden over.
Temaet for konkurrencen i 2019-20 er 'Vejen til fred' - 'The journey of Peace'

Ved at deltage i konkurrencen inden for Gladsaxe kommune deler dit barn - sammen med andre - sine visioner om fred. Konkurrencen er åben for børn, der er fyldt 11, 12 eller 13 år senest d. 1/11-2019. Deltagerne opfordres til at udforme en plakat, som visuelt formidler konkurrencens tema. (i 2019-20 = 'Vejen til fred').

Konkurrencen om den bedste fredsplakat giver forældre, lærere og gruppeledere anledning til at diskutere betydningen af fred med børnene. Foreslå at få dit barns klasse med. Du kan også kontakte dit barns billedkunstlærer eller klasselærer og fortælle dem om den spændende mulighed.


Lions Gladsaxe støtter en præmieoverrækkelse inden for Gladsaxe Kommune f.eks. på en skole eller et andet sted efter et nærmere valg.

Præmie til vinder og klassen er Kr. 500 til den lokale vinder og Kr. 1.000 til klassen for den danske vinder.

Vinderen af den internationale konkurrence modtager 5.000 US$ kontant, som overrækkes på Lions-dagen i FN's kontor i New York eller Wien. Til de 23 vindere af andenpladsen er der 500 US$.
Lions International støtter den internationale præmieoverrækkelse, når en dansk elev er heldig at vinde den internationale konkurrence.

Kontakt Lions Gladsaxe og hør nærmere.

Tryk her for at se mere om Fredsplakat konkurrencen

 

Grønlandsudvalget

Læs mere om Lions Grønlandsudvalg her


Danske Lions klubbers Grønlandsudvalg er en integreret del af IR arbejdet
(Internationale Relationer=Donationer til international hjælp) og modtager donationer fra lionsklubber, enkeltpersoner eller andre institutioner til støtte af den grønlandske befolkning i social og kulturel henseende, enten i Grønland eller i det øvrige Rigsfællesskab.


Lions Gladsaxe donerer hvert år penge til Danske Lions Klubbers Grønlandsudvalg af klubbens indsamlede midler til Lions humanitære indsats.
 

Katastrofehjælp

Danske Lionsklubbers Katastrofehjælp
Læs mere her

De fleste Lions klubber i Danmark donerer midler til Danske Lionsklubbers Katastrofehjælp. Lions Gladsaxe donerer hvert år et større beløb af vores indsamlede midler til formålet.

Det er til hjælp efter katastrofer opstået f.eks. efter jordskælv, sunamier, oversvømmelser, orkaner og lignende. En selvstændig bestyrelse uden for Lions Gladsaxe administrerer denne hjælp.
 

YCE & LEO 

(YCE=Youth Camps and Exchange)
(LEO=Leadership Experiance Opportunity)

Læs mere om YCE her

I Danmark holdes der 3 ungdomslejre om året for unge mellem 17 og 21 år i forskellige egne af Danmark. Deltagelse i ungdomslejrene er støttet af Lions klubberne i Danmark og Lions klubberne på kloden. Det er en af Lions formålsparagraffer, at vi skal støtte unges internationale relationer og medvirke til kendskab til forskellige kulturer.

Lions Gladsaxe donerer hvert år midler til afholdelse af disse ungdomslejre (Camps).
Lionsmedlemmer giver privat indkvartering 1-2 uger til de unge mennesker vi modtager, inden den officielle ungdomslejr starter.

Rundt omkring i verden holder Lions klubber lignende ungdomslejre og Lions klubber i Danmark udsender hvert år et antal unge, som kan deltage i disse internationale "camps".

YCE Udvalget i Lions Gladsaxe tager imod ansøgninger fra unge, som ønsker at deltage i de internationale "camps", og udvalget vælger, hvilke unge Lions Gladsaxe ønsker skal deltage.


Læs også om Lions Adventure her
og om Lions handicaplejr i Osted her 



Læs mere om LEO her

En LEO klub består af unge mellem 16-30 år. Aktiviteten er støttet af Lions indsamlede midler, fordi det er en af Lions formålsparagraffer, at vi skal støtte denne gode aktivitet.

Unge i en LEO klub har et godt netværk med gode sociale relationer med aktiviteter, så de unge blandt andet kan indsamle midler til velgørende formål. Det skal være sjovt, dejligt og en gang imellem festligt at være i en LEO klub for unge mellem 16 og 30 år.

Der er kun få LEO klubber på Sjælland, men flere i Jylland. Der er en stigende interesse fra Lions klubber for at etablere flere LEO klubber. Skulle der være et antal unge, som kunne have interesse i at etablere en LEO klub i storkøbenhavnsområdet, hører Lions Gladsaxe gerne om det.

Det er håbet, at de unge senere i livet ønsker at blive medlem af en Lions klub.

 

Lions Quest & Lions Misbrug

Læs mere om Lions Quest her

"Lions Quest Danmark, Holdning & Handling" Om mobning, alkohol, stoffer, sociale kompetencer mv.
Lions Quest Danmark tilbyder et undervisningsmateriale til brug på alle klassetrin fra børnehaveklasse til 9. klasse. Materialet og undervisningsprogrammerne hedder "Holdning & Handling", ord der på fin vis dækker indholdet af kurserne og lærervejledningerne.

Er der skoler eller skoleklasser i klubbens lokalområde, som er interesseret i at høre mere, hører Lions Gladsaxe gerne om det.

Læs mere om Lions mod misbrug her

Lionsklubberne i Danmark har en målsætning om at medvirke i en indsats overfor misbrug. Lionsklubber over hele landet prioriterer aktiviteten "Med Lions - mod misbrug" højt, da den harmonerer med Lions-organisationens formål, nemlig at yde en indsats i det frivillige, sociale arbejde på et humanitært grundlag.
 

Donationsudvalget og IR udvalget

Læs mere om Lions formål her

Donationsudvalget - i Lions Gladsaxe modtager ansøgninger om hjælp fra Lions til støtte for Lions humanitære arbejde. Hjælpen kan være lokalt i Gladsaxe kommune eller nationalt inden for Danmarks grænser.

Udvalget donerer hvert år penge til formål, som kan indholdes under Lions formål.
Se også Lions Gladsaxe Millionen

IR Udvalget - (Internationale Relationer udvalget) i Lions Gladsaxe modtager ansøgninger om hjælp fra Lions til støtte for internationale projekter under Lions humanitære arbejde uden for Danmarks grænser.


Udvalget donerer hvert år penge til formål, som kan indeholdes under Lions formål.

Læs mere om Internationale Relationer her

For at Lions klubber i Danmark kan promovere og indsamle midler til internationale projekter er der udviklet et on-line produkt "Miniprojektkataloget", hvor der kan "købes mindre pakker" (doneres midler) til støtte for internationale formål.

Tryk her og download Lions Miniprojektkatalog
 

Butiksudvalget og Forretningsudvalget

I butiksudvalget arbejdes med de store linjer i driften af vores genbrugsbutik på Søborg Torv.

Under butiksudvalget fungerer et forretningsudvalg, som løbende/dagligt arbejder med bemandingen af frivillige i hverdagene og af Lions medlemmerne om lørdagen.


Der er mange opgaver i driften af butikken med udpakning af de modtagner effekter fra lokalsamfundet, lægge varer på hylderne, prissætning, pyntning af vinduerne, sæson pyntninger, rengøring og meget, meget andet. Rigtig mange frivillige og Lions medlemmer hjælper med de mange gøremål i butikken, som er Lions Gladsaxes største indtjeningskilde.

Se mere her

 

Følg Lions